A więc postanowiłeś! Zamierzasz nauczyć się wybranego przez siebie języka w tym roku.

Ale co to właściwie znaczy nauczyć się języka. To jak szerokie jest pojęcie dobrej znajomości języka wie tylko ten kto przeprowadzał rozmowy rekrutacyjne i czuł dysonans między tym co widnieje w CV, a tym co prezentują kandydaci. 🙂

Oxford English Dictionary zawiera ponad ćwierć miliona unikatowych słów, z których ponad 170 tysięcy jest wciąż w użyciu. Czy to znaczy, że osoba z certyfikatem C2, która powinna znać około 17 tysięcy słów – zna angielski w dziesięciu procentach?

ZASADA PARETO

Na pewno słyszałeś o zasadzie Pareto, zwanej inaczej regułą 80-20. Nazwa tej reguły pochodzi od włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który przypatrując się dystrybucji bogactwa w gospodarkach Świata zauważył, że około 80% bogactwa każdego kraju znajduje się w rękach zaledwie około 20% społeczeństwa.

Kilkadziesiąt lat później amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran zauważył, że zasada ta sprawdza się również w innych obszarach. Stwierdził na przykład, że 80% wszystkich problemów/błędów w firmach generowanych jest przez 20% przyczyn.

Od tego czasu zaczęto dostrzegać że reguła 80-20 sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach:

    20% klientów firmy przynosi 80% zysków

    20% ubrań nosimy przez 80% czasu

    20% nakładu pracy przynosi 80% rezultatów..

Obserwacja ta może pozwolić nam zaoszczędzić wysiłek i poprawić efektywność w nauce języka, wystarczy bowiem zidentyfikować kluczowe czynniki, które odpowiadają za większość rezultatów i to na tych priorytetach skupić swoje wysiłki.

Okazuje się, że niektórych słów używamy niezmiernie rzadko, a w większości sytuacji żonglujemy ciągle tymi samymi słowami. Statystyki mówią, że aby opanować język mówiony potrzebny do 90% sytuacji wystarczy tylko 2700 słów, a jeśli próg zmniejszymy do 75% potrzebujemy zaledwie 360 słówek. (dane dla języka angielskiego).

Znając te statystyki wiele blogerów językowych daje prostą receptę – naucz się 1000 najbardziej popularnych słówek a dogadasz się w większości typowych sytuacji.

Odradzam tej metody! Po pierwsze uczenie się słówek bez kontekstu może być niebezpieczne, gdyż wiele słów z tej grupy to czasowniki z nietypową rekcją lub słówka, które mają inne znaczenie w różnym kontekście, ponadto uczenie się pojedynczych słówek w oderwaniu od najbardziej popularnych sekwencji może mieć negatywny wpływ na płynność posługiwania się językiem.

Zaproponuję Ci coś innego. Wyznaczenie Twojej własnej proporcji Pareto.

ZASADA NR 2: Posłuchaj Wilfreda.. czyli wyznacz swój cel językowy!

Jeśli nie wykonałeś jeszcze pracy domowej z lekcji numer 1 polecam Ci wrócić do niej, gdyż pomoże nam w dzisiejszym zadaniu. Po wczorajszej lekcji powinieneś mieć lepsze rozpoznanie tego dlaczego właściwie chcesz się nauczyć danego języka. Jakie motywacje Tobą kierują. Jak chcesz go wykorzystać, do jakich aktywności, czy do celów biznesowych czy towarzyskich, a może do konkretnego zadania do którego konieczny jest język.

METODA SZWEDZKIEGO STOŁU

Na podstawie tego będziesz w stanie zdefiniować jakiego rodzaju słownictwo, jakiego rodzaju obszary językowe będą Ci potrzebne do zaadresowania tych potrzeb. Choć być może przyzwyczajony jesteś do podejścia ze szkoły, że przerabia się po kolei książkę lekcja po lekcji, to dużo bardziej skorzystasz jeśli podejdziesz do nauki języka jak do szwedzkiego stołu – i weźmiesz tylko to co jest Ci potrzebne do sytuacji językowych z którymi się najczęściej spotykasz.

Nie zawsze naszym celem musi być perfekcyjne poznanie języka. Pomyśl w jakich okolicznościach chcesz bądź potrzebujesz używać języka, jaka tematyka Cię interesuje, w jakich sytuacjach życia codziennego będziesz go potrzebował. Zastanów się czy chcesz zainwestować w płynność językową czy też wystarczy Ci umiejętność czytania artykułów w Internecie etc.

Jeśli Twoim celem jest zdanie konkretnego certyfikatu, który jest Ci potrzebny do pracy lub na studia – wtedy sylabus egzaminu może być dla Ciebie wskazówką odnośnie celu językowego.

NAGRAJ SIĘ!

Jeśli jesteś już na pewnym poziomie zaawansowania językowego i masz problem z określeniem tego jakiego rodzaju słownictwa brakuje Ci jeszcze do płynnego porozumiewania się w sytuacjach które mogą Cię spotkać – mam dla Ciebie ciekawą propozycję: nagraj przy najbliższej okazji rozmowę telefoniczną ze znajomym, spotkanie biznesowe w pracy, skopiuj przykładowego maila, którego wysłałeś – i teraz spróbuj to wszystko powiedzieć/napisać w obcym języku – jeśli przy jakichś fragmentach masz problem – praca nad tymi obszarami powinna być Twoim priorytetem.

Wyznaczenie Twoich celów językowych na najbliższy czas pozwoli Ci lepiej zaplanować proces nauki, dobrać materiały i pomoże w bardziej świadomym monitorowaniu postępów.

PODSUMOWANIE

Nie da się nauczyć wszystkiego – szczególnie jeśli zależy Ci na szybkich efektach. Dlatego wykorzystaj regułę Pareto i zidentyfikuj te 20% sytuacji językowych, które najczęściej powtarzają się w Twoim życiu i których opanowanie zapewni Ci 80% efektów.

ZADANIE NA DZIŚ:

  • Przeanalizuj sytuacje językowe z jakimi najczęściej masz do czynienia lub w jakich chciałbyś sobie poradzić w przyszłości
  • Wybierz i wypisz 15 obszarów nad którymi będziesz pracował w najbliższym czasie
  • Określ jak zmierzysz realizację celu / postępy w każdym z obszarów

Przykład:

  • SYTUACJA JĘZYKOWA: Spotkanie biznesowe w pracy
  • OBSZAR DO PRACY: Umiejętność argumentowania swojego zdania
  • KPI: Potrafię na 10 różnych sposobów uargumentować swoje stanowisko używając w każdym zdaniu innego czasownika.